DRAFTMAN/DRAFTGIRL LAYOUT1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนแบบผังโครงการ
 • เขียนแบบขอยื่นอนุญาต เช่น ผังสาธารณูปโภค, รางวีระบายน้ำ, ผังค่าพิกัดแบ่งแปลง เป็นต้น
 • เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายก่อสร้าง เช่น โครงสร้างฐานราก, ผังค่าพิกัด, ผังขอบเขตที่ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาเขียนแบบ / ก่อสร้าง / โยธา / สถาปัตย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad และ Sketchup ได้
 • หากมีความรู้ด้านโปรแกรม Revit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และ มีใบขับขี่
 • มีความสุภาพ ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

วิธีการรับสมัคร

ส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถาม

089-833-8835 คุณอรกมล

ส่งประวัติการทำงานของคุณ

Name

Surname

Email

Phone Number
Subject

Attach File

Describe your self