กลับไปหน้ารวมข่าว 06ม.ค. โดย life

LIFE AND LIVING TOGETHER “โครงการจิตอาสา CSR ปลูกปะการัง”


คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ร่วมทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสา CSR ปลูกปะการัง” เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเล และปล่อยปลาฉลามเนื้อทรายเพื่ออนุรักษ์พันธ์ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

LIFE AND LIVING TOGETHER “ร่วมปันน้ำใจให้น้องๆ”

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด จ […]

Tostem กับประสบการณ์จากผู้ใช้จริง : คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ

“ผลงานที่ดีก็เหมือนลายเซ็นของเรา” ไลฟ แอนด์ […]

LIFE AND LIVING TOGETHER “โครงการจิตอาสา CSR ปลูกปะการัง”

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ร […]