เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)1 อัตรา

ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และจัดอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติ

  • เพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรี สุขศาสตร์และอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
  • มีความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
  • สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดได้
  • ขับรถได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และ มีใบขับขี่

วิธีการรับสมัคร

ส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถาม

089-833-8835 คุณอรกมล

ส่งประวัติการทำงานของคุณ

Name

Surname

Email

Phone Number
Subject

Attach File

Describe your self