เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานก่อสร้างหลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามแผนและมีคุณภาพ
 • บริหารงบประมาณที่กำหนดให้เกิดประโชยน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารและจัดการทีมก่อสร้างและผู้รับเหมา
 • ผลักดันการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าตามกำหนดโอน
 • ดำเนินการแก้ไขเมื่อมีการร้องขอให้ดำเนินการแจ้งซ่อม
 • ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของแรงงานในโครงการ
 • ดูแลและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ คำนวณต้นทุนได้
 • สามารถใช้กล้อง Total Station และ ลิงค์กับไฟล์ Autocadได้
 • สามารถทำ Work Breakdown Structure (กำหนดและจำแนกงวดงาน) จากแบบก่อสร้างได้
 • หากมีใบอนุญาตวิชาชีพ (กว.)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บนพื้นฐานของความถูกต้อง
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และ มีใบขับขี่

วิธีการรับสมัคร

ส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถาม

089-833-8835 คุณอรกมล

ส่งประวัติการทำงานของคุณ

Name

Surname

Email

Phone Number
Subject

Attach File

Describe your self