เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ1 Position

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดตารางนัดหมายของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานสนับสนุนงานการทำงานของผู้บริหาร
 • จดบันทึก และติดตามผลการทำงานของผู้บริหารที่ต้องดำเนินการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
 • สามารถสื่อสาร อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี (TOEIC 400 ขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการมาแล้วกว่า 5 ปี
 • สามารถขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่
 • มีบุคลกภาพดี พูดจาไพเราะ การออกเสียงอักขระชัดเจน มีความคล่องตัว
 • มีไหวพริบดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร

ส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถาม

089-833-8835 คุณอรกมล

ส่งประวัติการทำงานของคุณ

Name

Surname

Email

Phone Number
Subject

Attach File

Describe your self