เพิ่มความมั่นใจ ด้วยมาตรการที่เข้มงวด ด้วยความห่วงใย และใส่ใจต่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน

บริการนัดหมายเยี่ยมชมโครงการแบบ Private เฉพาะครอบครัวของคุณ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือโทร 1610 แจ้งนัดหมายเยี่ยมชมโครงการแบบ Private

มาตรการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวด วัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จุดบริการเจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงการ

ทำความสะอาดฉีดพ่นป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
รักษาระยะห่าง Social Distancing พนักงานและลูกค้า เว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบโดส เพิ่มความปลอดภัยในการติดต่อกับลูกค้า

บริษัทฯ มีมาตรการและอบรมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก Covid-19 สม่ำเสมอ รวมถึงสนับสนุนการตรวจเชื้อและกักตัว หากพนักงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง