บ้านนิคมพัฒนา

โครงการบ้านนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจุดเริ่มต้นของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสีเขียว ก่อนมีการวางแผนพัฒนาด้วยการนำโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และกลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับคนในภาคตะวันออก สำหรับวัยทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมพัฒนา หรือผู้ที่กำลังย้ายไปทำงานในจังหวัดระยอง

ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จึงขอแนะนำโครงการบ้าน นิคมพัฒนา โดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเมืองที่กำลังเติบโต จากการอพยพเข้ามาของประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งวิว และธรรมชาติในจังหวัดระยองที่เหมาะแก่การพักผ่อน เช่น หาดทรายแก้ว หาดแม่รำพึง เกาะเสม็ด และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่สามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย

นิคมอุตสาหกรรมคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

นิคมอุตสาหกรรม คือ เขตพื้นที่จัดสรรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ โดยควบคุมภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับภาคเอกชนตามพรบ.นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ซึ่งในพื้นที่นิคมจะได้รับการดูแล และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในพื้นที่จะกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ที่การสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ อีกทั้งยังพัฒนาภูมิภาคนั้นให้เจริญ

โดยการดึงดูดกลุ่มลงทุนเข้ามาในพื้นที่บ้าน และในจังหวัดระยองยังมีนิคมที่น่าสนใจอีก เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 เป็นต้น 

สาเหตุของบ้านนิคมพัฒนา ทำไมเหมาะแก่การขยายอาชีพ

นอกจากนิคมอุตสาหกรรมจะช่วยสร้างงานให้กับกลุ่มงานอุตสาหกรรม ยังช่วยสร้างอาชีพให้กับกลุ่มงานด้านบริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ต และโรงแรม เข้ามาตั้งในพื้นที่ของบ้านนิคมพัฒนา ประกอบกับการสร้างหลักพื้นฐานของชุมชนกล่าวคือการสร้างสถานศึกษา และสถานที่สำคัญอื่น ๆ

ทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เหมาะสำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานเพียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับครอบครัวใหม่ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดเดิม ดังนั้น ครอบครัวที่กำลังหาทำเลทองอย่างบ้าน ที่เหมาะแก่ทุกช่วงวัยเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

  • วัยกำลังเรียน

การศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการหางาน โดยเขตนิคมพัฒนามีโรงเรียนตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษา เช่น โรงเรียนวัดชากผักกูด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 และโรงเรียนสำหรับการศึกษาระดับมัธยม เช่น โรงเรียนนิคมวิทยา 

อีกทั้งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง แม้จะตั้งอยู่นอกพื้นที่ของนิคมพัฒนา แต่ระยะห่างของมหาวิทยาลัยกับที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา มีระยะห่างเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น

  • วัยทำงาน

สำหรับวัยทำงานในพื้นที่นิคมพัฒนานั้นเหมาะแก่ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัย และทำงานเป็นอย่างมาก เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดสดนิคมพัฒนาที่มีอาหารขายเช้า-เย็น และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เป็นต้น 

อีกทั้งการเดินทางภายในนิคมพัฒนาที่สะดวก ทั้งจากรถส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ หรือจากบริษัทที่ทำงาน หากต้องการออกไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดก็สามารถเดินทางได้สะดวก อย่าง ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ที่มีการขยายช่องทางเดินรถ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งสามารถเดินทางไปยังสนามบินโดยใช้เวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมง

  • วัยเกษียณ

วัยเกษียณ ถือว่าเป็นวัยที่ต้องได้รับการพักผ่อน ซึ่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ สวนลุงหน่องโฮมสเตย์ ศาลเจ้าหลวงเตี่ย และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบนิคมพัฒนาที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน จึงเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ะเห็นได้ว่าการมีบ้านในนิคมพัฒนา เหมาะสำหรับเข้ามาอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่กำลังสร้างตัว และหากต้องการเติบโตในสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการขยับขยายในสายอาชีพอื่น ๆ ก็คุ้มค่ากับการย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวภายใน และนอกพื้นที่ที่ช่วยให้ชีวิตมีความสุขในการทำงาน

เหตุผลดี ๆ สำหรับการมีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงาน ส่งเสริม Work Life Balance

สำหรับผู้ที่อยู่นิคมพัฒนา หรือผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยก่อนเข้าไปทำงาน โดยวันนี้ ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จึงอยากนำเสนอเหตุผลดี ๆ สำหรับการหาที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

  • เวลา

หลายคนที่เลือกที่อยู่อาศัย โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งหากเราคำนวณเวลาในการเดินทางไปที่ทำงาน 1 ชั่วโมง ประกอบกับทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เท่ากับต้องสูญเสียเวลา ไป 10 ชั่วโมง รวมกับการเดินทางกลับที่พัก ซึ่งการเดินทางไปกลับที่ทำงานของแต่ละบุคคล อาจมากกว่าที่กล่าวไว้ จึงเท่ากับว่าเวลาพักผ่อนก็ลดลงตามไปด้วย

ดังนั้น การอยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถนำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อชีวิตที่แฮปปี้

  • สุขภาพ

หลายคนอาจมองข้ามเรื่องนี้ เพราะการเดินทางไกลจะลดเวลาในการพักผ่อนเราเป็นอย่างมาก เนื่องจาก กิจวัตรประจำวันที่ต้องเร่งรีบ ทั้งการตื่นเช้าที่อาจทำให้เราเหนื่อยล้า ความตึงเครียดบนท้องถนน และมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ หรือปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้องสูดดม โดยทั้งหมดล้วนส่งผลต่อสุขภาพ

ดังนั้น การอาศัยใกล้ที่ทำงาน อาจช่วยให้เราสามารถมีเวลาดูแลตัวเอง เช่น การออกกำลังกาย หรือเป็นการเพิ่มเวลาการพักผ่อนให้เพียงพอต่อวัน ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น  

  • คุณภาพชีวิต

จากสองข้อข้างต้น หากเราสามารถหาที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานได้ ผลที่ได้ตามมา คือ สมดุลชีวิตระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว หรือที่เรียกว่า Work Life Balance เนื่องจาก สามารถนำเวลาที่เสียจากการเดินทางมาใช้เวลากับครอบครัว หรือคนสนิทรอบตัว อีกทั้งเงินที่เหลือจากค่าเดินทาง อาจนำไปต่อยอดกับการลงทุนต่าง ๆ ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อาจกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักอาศัยที่สูงขึ้น แต่หากนำค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง และนำมาลงทุนกับที่พักอาศัย อาจคุ้มทั้งเงิน และสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น อย่าปล่อยให้เสียเวลากับการเดินทางไกลมาที่ทำงาน 

สำหรับไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง ขอแนะนำโครงการ Life in The Garden บ้านนิคมพัฒนา-ระยอง เป็นโครงการบ้านสไตล์ใหม่ใจกลางนิคม สะดวกทุกการเดินทาง และให้คุณได้ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นได้ทุกวัน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 1610 หรือ Line : @lifeandlivingth

บ้านนิคมพัฒนา

บทความที่เกี่ยวข้อง