บ้านแฝดคืออะไร

รู้หรือไม่ บ้านแฝด คืออะไร

“บ้านแฝด” ตามข้อบัญญัติทางกฎหมาย ซึ่งฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) ให้คำจำกัดความไว้ว่า “บ้านแฝดหมายถึง อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดกันสองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินติดกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน โดยมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 35 ตารางวา”

นอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความในหมวด 3 (ที่ว่างภายนอกอาคาร) ข้อ 37 “บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และ 2 เมตร ตามลำดับ และมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร” นั่นเอง

บ้านแฝดมีกี่แบบ อะไรบ้าง

ในปัจจุบันนอกจากบ้านแฝดที่ผนังติดกันและใช้โครงสร้างทั้งหมดร่วมกันแล้ว ยังมีบ้านแฝดบางประเภทที่มีโครงสร้างคานชั้นใต้ดินเชื่อมกัน โครงสร้างบนดินแยกเป็นอิสระไม่ติดกันด้วย ซึ่งบ้านแฝดประเภทนี้จะใกล้เคียงบ้านเดี่ยวมากยิ่งขึ้น แต่มีขนาดที่ดินน้อยกว่า และแน่นอนว่าราคาก็สูงกว่าบ้านแฝดแบบผนังติดกันอีกด้วย ลองมาดูกันว่า บ้านแฝดแต่ละแบบนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

  1. บ้านแฝดใช้ผนังร่วมกัน: แบบใช้ผนังร่วมกันถือเป็นแบบบ้านแฝดที่พบเห็นได้และคุ้นเคยมากที่สุด โดยบ้านแฝดแบบนี้จะใช้ผนังด้านใดด้านหนึ่งร่วมกัน และส่วนที่ติดกันนั้นมักจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานเป็นหลัก โดยก่อนซื้อบ้านควรศึกษาวัสดุของผนังว่าก่อด้วยอะไร หนาแค่ไหน และเสียงทะลุหรือไม่ เพราะปัญหาหลักๆ ของบ้านแฝดใช้ผนังร่วมกันคือ บางครั้งจะได้ยินเสียงบ้านที่ติดกันนั่นเอง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มผนังอีกชั้นเพื่อเป็นการป้องกันเสียง
  2. บ้านแฝดใช้ผนังร่วมกันเฉพาะฟังก์ชัน: บ้านแฝดประเภทนี้จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและมีเสียงรบกวนน้อย ด้วยการใช้ผนังร่วมกันเฉพาะฟังก์ชันรองหรือส่วน Service เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือห้องครัว
  3. บ้านแฝดใช้คานด้านบนเชื่อมต่อกัน: บางโครงการมักจะใช้แนวคานเชื่อมกัน ผนังไม่ติดกัน จึงทำให้ระยะตัวบ้านห่างกันและมีพื้นที่รอบบ้านเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะใช้คานเชื่อมกันบริเวณโครงสร้างหลังคาที่จอดรถ เป็นต้น
  4. บ้านแฝดใช้คานชั้นใต้ดินเชื่อมต่อกัน:โครงสร้างบ้านแฝดแบบนี้จะใช้แนวคานใต้ดินด้วยกัน โครงสร้างด้านบนจึงไม่มีส่วนไหนเชื่อมกัน (เมื่อมองจากภายนอกจะไม่มีส่วนไหนเชื่อมกัน) จึงมีพื้นที่บ้านมากที่สุดและสามารถเจาะช่องเปิดในบริเวณด้านที่ติดกันกันได้ ดังนั้น บ้านแฝดประเภทนี้จะมีความคล้ายบ้านเดี่ยวมากที่สุด เพียงแต่มีที่ดินน้อยกว่าและราคาถูกกว่า

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า บ้านแฝดนั้นมีลักษณะแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ผู้อยู่อาศัยควรพิจาณาก่อนตั้งสินใจซื้อเสมอ หรือถ้ามีข้อสงสัยอยากจะเยี่ยมชมบ้านแฝดของ Life and Living อย่าง โครงการไลฟ์ อิน เดอะ การ์เด้น นิคมพัฒนา-ระยอง คืออีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ ตั้งใจพัฒนาให้เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านที่พักอาศัย ด้วยการจัดสรรให้ภายในโครงการมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ สงบ ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว ตามคอนเซ็ปต์ของบริษัทฯ คือ “สังคมที่ดี เริ่มต้นที่บ้าน”

สามารถโทร. 1610 หรือ LINE@ : @lifeandlivingth

โครงการแนะนำ

Life in the Garden นิคมพัฒนา – ระยอง

ราคาเริ่มต้น 2.5 ล้านบาท

บ้านจัดสรร

Life in the Garden บ้านฉาง - ระยอง

ราคาเริ่มต้น 2.7 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้อง