บ้านพัทยา

อยากมี บ้านพัทยา หลังแรกเป็นของตัวเอง นอกจากจะต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ ฟังก์ชันการใช้งาน ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ แล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากคุณต้องการซื้อบ้านพัทยา คือ การยื่นขอสินเชื่อ หรือการกู้ซื้อบ้านกับสถาบันการเงิน ที่จะช่วยทำให้คุณมีบ้านในฝันเป็นของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

แต่การยื่นขอสินเชื่อซื้อบ้านพัทยา หรือโครงการไหน ๆ ก็ตามแต่ ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะยื่นขอกันได้ง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น การยื่นขอสินเชื่อจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้การยื่นขอเป็นไปได้อย่างราบรื่น และผ่านฉลุย! ดังนั้น หากใครอยากยื่นขอสินเชื่อซื้อ บ้านพัทยา ตามมาดู 4 ขั้นตอนขอสินเชื่อไปพร้อม ๆ กับ ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง กันเลย 

ขั้นตอนขอสินเชื่อซื้อ บ้านพัทยา ให้ผ่านฉลุย 

 • วางแผนทางการเงิน 

ไม่ว่าจะซื้อบ้าน หรือลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ก็ตามแต่ สิ่งสำคัญที่สุดในการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย คือ การวางแผนทางการเงิน และการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเอง ว่ามีกำลังเพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระสินเชื่อบ้านได้สบายหรือไม่

ซึ่งการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใดก็ตาม จะมีวงเงินให้กู้สูงสุดอยู่ที่ 50 เท่าของเงินเดือน หรือบางแห่งอาจจะมากกว่านี้แต่ไม่เกิน 40% ของเงินเดือน ซึ่งวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับหน้าที่การงาน ความมั่นคงทางการเงิน และประวัติการเงินที่ขาวสะอาดไม่มีหนี้สิน 

อย่างเช่น ถ้าหากฐานเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาท อัตราการผ่อนชำระต่อเดือนสามารถผ่อนได้ 8,000 บาท วงเงินที่จะได้รับการอนุมัติก็จะอยู่ที่ 1.3 ล้านบาท เพราะฉะนั้น หากต้องการขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย การวางแผนทางการเงิน และการตรวจเช็กสถานะการเงินของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณมีกำลังในการผ่อน และไม่มีประวัติมีหนี้ค้างชำระ ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

 • เตรียมเอกสารการขอสินเชื่อ 

เมื่อวางแผนทางการเงิน และตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อมา คือ การเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยเอกสารที่ต้องเตรียมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้สถาบันการเงินเชื่อถือ มั่นใจ และอนุมัติวงเงินให้กับคุณได้ง่ายขึ้น ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน  
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง)
 • Statement เงินเดือนย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อ)
 • สมุดบัญชีแสดงรายได้ 
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 
 • หาอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคาร

ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อซื้อบ้านอยู่หลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนจะตกลงทำสัญญาขอสินเชื่อ ควรนำอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมของแต่ละสถาบันการเงินมาเปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อคำนวณหาความคุ้มค่าของแต่ละข้อเสนอ อาทิ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ค่าธรรมเนียมไม่สูง ระยะเวลาในการกู้ ค่างวดผ่อนชำระ เป็นต้น ซึ่งการเปรียบเทียบหาอัตราดอกเบี้ย ควรหาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 – 6 สถาบัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด 

 • ยื่นเอกสาร และรอฟังผล

หลังจากวางแผนทางการเงิน เตรียมเอกสาร ทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ลำดับสุดท้าย คือ การยื่นเอกสารต่าง ๆ กับสถาบันการเงินที่มีข้อเสนอที่คุ้มค่ามากที่สุด แนะนำว่าให้ยื่นขอสินเชื่ออย่างน้อย 3 ธนาคาร หลังจากนั้นให้รอผลการพิจารณาจากสถาบันการเงิน 

โดยทางสถาบันการเงินจะทำการพิจารณาจากดอกเบี้ย วงเงินที่ต้องการขอกู้ และภาระหนี้สินต่าง ๆ หากคุณเตรียมตัว วางแผนทางการเงิน และเคลียร์หนี้สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นเรื่องง่ายที่สถาบันการเงินจะอนุมัติให้การขอสินเชื่อในครั้งนี้ผ่านฉลุย เมื่อผ่านอนุมัติแล้วคุณก็สามารถตรวจรับบ้าน และจดจำนองกับเจ้าหน้าที่โครงการได้เลย 

แต่ถ้าหากยื่นขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านแนะนำให้คุณพักการขอสินเชื่อไปอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อที่คุณจะได้สร้างความมั่นคงทางหน้าที่การงาน สถานะการเงินที่ดี ขาวสะอาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินได้อีกครั้ง

ข้อควรระวังก่อนขอสินเชื่อ บ้านพัทยา 

 • เปลี่ยนงานใหม่ ย้ายงานบ่อย 

การย้ายงานบ่อย หรือเปลี่ยนงานใหม่แล้วยื่นขอสินเชื่อบ้านทันที ส่วนใหญ่แล้วสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง มักจะไม่อนุมัติสินเชื่อ หรืออนุมัติวงเงินให้ เนื่องจากสถาบันการเงินยังไม่มั่นใจว่าคุณจะสามารถทำงานที่แห่งนี้ได้อีกนานหรือไม่

หากอนุมัติวงเงินไปแล้ว คุณเกิดการเปลี่ยนงาน หรือย้ายงานใหม่ ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อนั้นลดลง ซึ่งนำไปสู่การค้างชำระ หรือการผ่อนชำระไม่ไหว ดังนั้น ก่อนยื่นขอสินเชื่อคุณควรผ่านการทดลองทำงาน หรือทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-12 เดือน เพื่อที่สถาบันการเงินมองว่าคุณมีกำลังในการผ่อนชำระ และจะไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 

 • มีหนี้สะสมเยอะจนเกินไป

ถ้าคุณอยากยื่นขอสินเชื่อบ้าน แต่ยังมีหนี้ค้างชำระอยู่มากเกินกว่า 70% ของเงินเดือนของคุณ หากเป็นเช่นนี้อาจทำให้สถาบันการเงินมองว่าคุณไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระ ทำให้การขอสินเชื่อในครั้งนี้ไม่ผ่านอนุมัติ หรือถูกปัดตกไป ดังนั้น นี่จึงเป็นข้อควรระวังที่คุณควรระวังให้มากที่สุด โดยหากอยากขอสินเชื่อคุณควรชำระหนี้สินที่มีให้เลือกน้อยที่สุด หรือเหลือน้อยกว่า 30% ก็จะสามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านได้ 

 • ค้างชำระ จ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา 

ข้อควรระวังข้อสุดท้าย หากอยากขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย คือ การค้างชำระ หรือการจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลานาน ๆ เพราะการกระทำเช่นนี้จะทำให้สถาบันการเงินมองว่า คุณไม่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะชำระจำนวนเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ได้ จึงอาจจะทำให้ถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินได้ เพราะฉะนั้น หากต้องการยื่นขอสินเชื่อ แนะนำให้ชำระหนี้สินที่ค้างให้หมดเสียก่อน แล้วทิ้งเวลาสัก 1 ปี ค่อยยื่นขอสินเชื่อใหม่ 

และนี้ก็คือ 4 ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ บ้านพัทยา ที่คุณสามารถเตรียมความพร้อมได้ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก แถมยังทำให้การยื่นขอสินเชื่อผ่านได้อย่างฉลุยอีกด้วย แต่ทั้งนี้ การขอสินเชื่อบ้าน หรือขอสินเชื่ออะไรก็ตามแต่ ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และให้ระมัดระวังก่อนขอสินเชื่อ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือปัญหาตามมาได้ในภายหลัง 

สำหรับใครที่กำลังมองหาโครงการบ้านพัทยา บ้านชลบุรี หรือบ้านระยอง ก็สามารถติดต่อขอเยี่ยมชมโครงการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง Line: @lifeandlivingth หรือโทร.1610

บ้านพัทยา

บทความที่เกี่ยวข้อง