บ้านจัดสรร พานทอง บ้านจัดสรร พานทอง เป็นบ้านชลบุรีที่มีการออกแบบเพื่อให้อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นบ้านที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตาม วัสดุอุปกรณ์ทุกสิ่งที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน มักจะมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ด้วยการที่เจอความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และวิธีการดูแลรักษาของผู้อยู่อาศัย ที่อาจดูแลไม่ทั่วถึง หรือดูแลไม่ถูกต้อง 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ บ้านจัดสรร พานทอง เมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อความปลอดภัยทางโครงสร้าง และเป็นการปรับปรุงบ้านให้สวยงาม รวมไปถึงช่วยให้มีอายุการใช้งานได้นานในอนาคต วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จะพาทุกคนมาเช็กลิสต์ไปพร้อม ๆ กันว่า หากอยากเช็กสภาพ บ้านจัดสรร พานทอง ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง หากพร้อมแล้ว ไปดูกันได้เลย

เช็กลิสต์องค์ประกอบบ้านจัดสรรที่ต้องซ่อมแซมเมื่อใช้งานมานาน

 • หลังคาบ้าน

สิ่งที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อมมากที่สุด ก็คือ หลังคาบ้าน ดังนั้นในการตรวจสอบบ้านจัดสรร จึงต้องทำการตรวจสอบหลังคา เพราะเป็นวัสดุที่เกิดความเสียหายได้หลากหลายอย่าง เมื่อผ่านเวลาการใช้งานมานาน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาแตกร้าว หลังคารั่ว หรือปัญหาที่ทำให้รูปลักษณ์ของ บ้านดูไม่ดีไปด้วย อย่าง การเกิดเชื้อราบนหลังคา หลังคาซีด และหลังคาเป็นคราบสะสมจากน้ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อย ๆ  หรือถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีวิธีแก้ไข ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาหลังคาแตกร้าว และรั่ว 

วิธีสังเกต 

ปัญหาหลังคาแตกร้าว หรือรั่วซึม สามารถรับรู้ได้ด้วยการสังเกตว่ามีน้ำรั่วเข้ามาสู่ตัวบ้านหรือไม่ หากมีปัญหาการรั่วซึมเวลาฝนตก ก็สามารถสรุปได้ว่าหลังคาบ้านของคุณมีรอยรั่ว ส่วนการตรวจสอบเรื่องหลังคาแตกร้าว มักจะมีสัญญาณบอก อย่างเช่น หากได้ยินเสียงวัตถุตกลงมาใส่หลังคาอย่างแรง และมีเสียงดัง สามารถสันนิษฐานได้ว่าหลังคาอาจได้รับความเสียหาย

วิธีแก้ปัญหา 

หากพบว่าหลังคาแตกร้าว หรือรั่วซึม ต้องมีการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนหลังคาใหม่ ทั้งนี้ในขั้นตอนเหล่านี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เพราะต้องมีการขึ้นที่สูง และต้องมีความรู้เรื่องหลังคา จึงไม่ควรทำด้วยตัวเอง สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยทำได้ในกรณีนี้คือการสังเกต และตัดสินใจเลือกวัสดุชิ้นใหม่มาแทนวัสดุที่ได้รับความเสียหาย

 • ปัญหาหลังคาซีด และขึ้นรา

 วิธีสังเกต 

การมองดูจากที่ไกล ๆ หรือมองดูจากชั้นสองของบ้าน เพื่อให้มองเห็นว่าหลังคาบ้านมีสีซีดจางบ้างหรือไม่ อีกทั้งต้องสังเกตว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นหรือเกิดคราบบริเวณหลังคาบ้านหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของบ้านดูไม่สะอาด และทำให้บ้านเก่า ดังนั้นเมื่อพบเห็นจึงต้องมีการแก้ไข

วิธีแก้ปัญหา 

สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการทำความสะอาดหลังคา ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการขึ้นหลังคา หรือใครที่มีงบประมาณก็สามารถเปลี่ยนสีหลังคาใหม่ได้ นอกจากแก้ปัญหาหลังคาขึ้นรา และซีดจางแล้ว ยังช่วยเพิ่มสีสันให้กับบ้านอีกด้วย

 • ผนังบ้าน

ผนังบ้าน เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นประจำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาผนังลอก หรือเกิดการร้าว จากการกัดเซาะ และแบกรับน้ำหนัก ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะเกิดความไม่สวยงามให้กับบ้านแล้ว ยังมีผลต่อโครงสร้างของบ้านหากมีการร้าวเกิดขึ้น โดยวิธีสังเกต และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผนัง มีดังนี้

 • ปัญหาผนังลอก

วิธีสังเกต 

ปัญหาผนังลอก สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า สีของผนังจะลอกออกมาเป็นแผ่น ๆ ทำให้ บ้านดูไม่สวยงาม และดูเลอะเทอะ รวมถึงจะทำให้สีของผนังซีดจากลงอีกด้วย

วิธีแก้ปัญหา 

ปัญหาผนังลอกสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการทาสีผนังใหม่ โดยต้องจัดการสีเก่าให้เรียบร้อย ไม่ให้มีพื้นผิวขรุขระจากการลอก เพื่อที่จะได้ทาสีใหม่ทับได้อย่างเรียบเนียนสวยงาม

 • ปัญหาผนังร้าว

วิธีการสังเกต 

สามารถสังเกตรอยร้าวได้ด้วยตาเปล่า และการสังเกตทิศทางการร้าวของผนัง จะสามารถบอกได้ว่าการร้าวนั้นเกิดจากสาเหตุใด และมีความอันตรายต่อโครงสร้าง บ้านจัดสรร พานทอง แค่ไหน โดยมีวิธีสังเกต ดังนี้

 • รอยร้าวแนวดิ่งบนผนัง เป็นรอยร้าวที่เกิดจากการแอ่นตัวของพื้น และคานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น เนื่องจากรองรับน้ำหนักมากเกินไป
 • รอยร้าวทแยงมุมบนผนัง เกิดจากการทรุดตัวของฐานราก หรือเสาบ้านที่อยู่ใกล้ผนังบริเวณนั้น รอยร้าวลักษณะนี้บ่งบอกถึงความไม่แข็งแรงของโครงสร้างบ้าน
วิธีแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาผนังร้าวจากการที่น้ำหนักเกิน สามารถแก้ไขด้วยการขนย้ายของหนักออกจากบริเวณนั้น และแจ้งช่างมาซ่อมแซม หรือหากผนังมีรอยร้าวที่อันตราย ควรติดต่อวิศวกร หรือสถาปนิกเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 • พื้นทรุด

การสังเกตพื้นที่ทรุด เป็นการตรวจสอบ บ้านจัดสรร พานทอง ที่มีความสำคัญ เพราะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของบ้าน พื้นที่ทรุดนั้นมีสาเหตุหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะพื้นดิน รากฐานของบ้าน รวมถึงน้ำหนักบ้าน ก็ล้วนมีผลทำให้บ้านทรุดตัวได้ 

วิธีสังเกต

หากบ้านเกิดการยุบตัว สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยมีสัญญาณจากพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ดังนี้

 • พื้นดินรอบบ้านยุบเป็นโพรง หรือดินไหลไปใต้โพรงของบ้าน ทำให้เห็นโครงสร้างภายในของบ้าน เป็นสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดที่สุดว่าบ้านมีการทรุดตัว
 • ประตูปิด-เปิดยาก เมื่อบ้านทรุดตัว จะทำให้โครงสร้างเกิดความเอียง จึงทำให้รู้สึกเปิดประตูได้ติดขัด เพราะพื้นที่ไม่ได้เท่ากันเหมือนตอนแรก
 • รอยร้าวต่าง ๆ บนผนัง รอยร้าวตามผนังที่เกิดขึ้นตามทิศทางสามารถบอกสาเหตุได้ โดยถ้าหากผนังร้าวในทิศเฉียงบนผนัง 45 องศา แบบเป็นเส้นเดียว หรือรอยแตกร้าวที่มุมเสา จะเป็นสัญญาณบอกว่าบ้านของคุณกำลังทรุดตัว

วิธีแก้ปัญหา 

ปัญหา บ้านจัดสรร พานทอง ทรุดเป็นปัญหาสำคัญ ที่สามารถส่งผลร้ายแรงต่อตัวบ้านได้ วิธีแก้ปัญหาจึงไม่ควรทำด้วยตนเอง แต่ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร หรือสถาปนิก ที่เข้าใจเรื่องโครงสร้าง และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถูกวิธี 

นอกจากนี้ ยังมีวิธีแก้ปัญหาพื้นบ้านยุบที่ได้รับความนิยม นั่นก็คือ การดีดบ้าน ซึ่งเป็นการตัดบ้านออกจากรากฐานเดิม แล้วยกให้ลอยตัวสูงขึ้น ก่อนจะมีการวางรากฐานใหม่ และประกอบบ้านกลับเข้าไปเหมือนเดิม ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีงบประมาณ 

และทั้งหมดนี้คือวิธีการตรวจสอบ บ้านจัดสรร พานทอง ที่ช่วยทำให้บ้านใช้งานได้นานขึ้น และช่วยในการสังเกตบ้านได้อย่างทันท่วงที โดยหากพบเจอสิ่งผิดปกติที่ทำให้บ้านเป็นอันตราย และดูเก่าเกินไป ควรรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บ้านที่ดี และน่าอยู่สมดังความตั้งใจของผู้อยู่อาศัย ดังนั้น จึงควรหมั่นตรวจสอบและเช็กสภาพบ้านอยู่เสมอ 

โดยในทางที่ดี การเลือกบ้านชลบุรีที่ได้คุณภาพตั้งแต่แรก ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบอยู่บ่อย ๆ และโครงการ บ้านจัดสรร พานทอง โครงการแฟมิลี่ซิตี้ พานทอง จากไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง สามารถตอบโจทย์นี้ได้ ด้วยโครงการที่ได้มาตรฐาน และมีรากฐานบ้านที่แข็งแรง พร้อมสไตล์การตกแต่งที่ทันสมัย หากท่านใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการจาก ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง และสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 1610 หรือ Line: @lifeandlivingth

บ้านจัดสรร พานทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง